Kemijski Inštitut

Kdo smo?

Začetki kemijskega inštituta segajo v leto 1946, ko je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ustanovila Kemijski laboratorij SAZU. Po osamosvojitvi Slovenije 1992 je Kemijski inštitut postal javni raziskovalni zavod, katerega ustanoviteljica je bila Republika Slovenija, soustanovitelja pa Univerza v Ljubljani in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Kemijski inþtitut1
Kemijski inþtitut4
Kemijski inþtitut3
Kemijski inþtitut2
Trenutno je na kemijskem inštitutu zaposlenih približno 400 ljudi, ki poleg skupnih služb delujejo v devetih znanstvenih odsekih, ki so: Teoretični odsek, Odsek za analizno kemijo, Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Odsek za kemijo materialov, Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo in Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti.
Študentom ponujamo možnost sodelovanja pri pripravi diplomskih in magistrskih nalog in opravljanju obvezne prakse, mladi raziskovalci pa imajo možnost usposabljanja tudi v tujini, in sicer v obliki študijskih projektov na tujih univerzah, raziskovalnih inštitutih, ali v obliki eksperimentalnega dela doktorata.

Pripravljen za novo priložnost?

Preberi več o naši misiji in se prepričaj, da smo pravo podjetje zate.
Preberi si več