Dogodek BioFair prostovoljno organiziramo študentje društva BEST Ljubljana

Luka Irenej Pečan
Glavni organizator dogodka BioFair

Katja Gruden
Odgovorna za program in promocijo

Neža Lesjak
Odgovorna za stike s partnerji

Brina Manfreda Golob
Ekipa za promocijo

Klara Gajšek
Ekipa za partnerstva

Neža Peternel
Ekipa za program

Špela Blaznik
Stik z udeleženci

Mojca Rob
Ekipa za partnerstva

Špela Polak
Ekipa za promocijo

Teja Roblek
Ekipa za promocijo

Sara Blažun
Ekipa za logistiko

Filip Kodrič
Ekipa za promocijo

Julija Vodenik
Ekipa za partnerstva

Začni svoja najboljša študentska leta v društvu BEST Ljubljana

Vizija in vrednote

BEST spodbuja mednarodno sodelovanje in povezovanje med študenti, s svojim lokalnim delovanjem pa študentom Univerze v Ljubljani omogoča kakovostne storitve na različnih področjih.