Kdo smo?

EIT je agencija Evropske unije, ki je bila ustanovljena za krepitev inovacijskega potenciala in aktivnosti evropskega gospodarstva in družbe. Agencija deluje na osmih vsebinskih področjih, ki so združene v t. i. »skupnostih znanja in inovacij« (angl. Knowledge and Innovation Communities – KICs). KIC Hrana (www.eitfood.eu) je ena od osmih skupnosti, ki naslavlja široko področje in aktualne vsebine povezane s konkurenčnostjo in inovacijami v agroživilskih oskrbnih verigah.
eit
eit2
eit1
eit3
Slovenija na področju kmetijstva in živilstva sodi v skupino »skromnih in zmernih inovatorjev«, zato je bil za pospešitev aktivnosti na tem področju vzpostavljen nacionalni EIT Food Hub - Slovenija. Cilj vzpostavitve je spodbuditi podjetniško in inovacijsko aktivnost v agroživilstvu preko učinkovitejšega dostopa do številnih instrumentov in finančnih podpor, ki jih ponuja EIT FOOD skupnost.
V okviru EIT FOOD HUB Slovenija, ki ima sedež na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, potekajo številna usposabljanja in delavnice za študente, zagonska podjetja, raziskovalce ter zainteresirano javnost.

Pripravljen za novo priložnost?

Preberi več o naši misiji in se prepričaj, da smo pravo podjetje zate.
Preberi si več