Kdo smo?

Microbium d.o.o. je mlado in razvojno naravnano podjetje, ki je dobro povezano z industrijo, s podpornimi okolji in z nacionalnimi ter z drugimi razvojnimi in analiznimi laboratoriji v Sloveniji in tujini. Uspešno sodelujemo na številnih slovenskih, kot tudi mednarodnih projektih.
Naša vizija je postati vodilni ponudnik na področju mikrobiološke forenzike za ugotavljanje vira kontaminacij ter razvoja hitrih in avtomatiziranih rešitev po meri za detekcijo in eliminacijo mikrobioloških kontaminacij na številnih področjih (odpadne vode, prehrambena in kemijska industrija, itd.) Pri tem inovativno združujemo AI, strojništvo in mikrobiologijo, tudi s tesnimi sodelovanji z inštituti, kot so Fakuleteta za Elektrotehniko, Računalništvo in Informatiko (FERI) v Mariboru, Kemijski Inštitut (KI), Biotehniška Fakulteta in Inštitut Jožefa Stefana (IJS).
Mikrobium3
Microbium2
Microbium
Microbium4
Microbium sestavlja raznolika in komplementarna ekipa z znanjem, izkušnjami in strastjo do mikrobiologije, računalništva, avtomacije in programiranja, prototipiranja, prodaje ter marketinga. Odlično skupinsko delo in komunikacijo med zaposlenimi nam omogoča pristop identifikacije in razumevanja kvalitet in interesov posameznika. V podjetju razpolagamo z razvojnim, kot tudi analitskim laboratorijem.

Pripravljen za novo priložnost?

Preberi več o naši misiji in se prepričaj, da smo pravo podjetje zate.
Preberi si več
Group 235

Kdo smo?

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je danes mednarodna farmacevtska poslovna skupina, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva s skoraj 13.000 zaposlenimi v več kot 40 državah sveta. Tako po finančnih kot tudi ostalih kazalnikih se uvršča v sam svetovni vrh generičnih farmacevtskih družb.
Ključni del naše ponudbe so zdravila na recept, ki lajšajo najpogostejše bolezni sodobnega časa. Z našimi zdravili, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, se vsak dan zdravi 50 milijonov ljudi v več kot 70 državah. Prisotni smo v Sloveniji in trgih zahodne, vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope, vse bolj pa tudi na čezmorskih trgih – predvsem na Srednjem in Daljnem vzhodu, v Afriki in Srednji Ameriki, in na Kitajskem. Svoje izdelke poleg Slovenije proizvajamo tudi na Hrvaškem, na Poljskem, v Ruski federaciji in v Nemčiji.
Skrbno načrtujemo nastanek vsakega zdravila. Njegova življenjska pot od učinkovine do končnega izdelka je skrbno kontrolirana in nadzorovana. Zagotavljamo visoko kakovost celotnega procesa: od razvoja zdravilne učinkovine, farmacevtskih oblik in analiznih metod, proizvodnje, pakiranja do distribucije in trženja. Vertikalna integracija nam omogoča tudi visoko stopnjo inovativnosti.
V sodobnih in tehnološko dovršenih proizvodnih obratih doma in po svetu proizvedemo blizu 17 milijard tablet in kapsul na leto. Z digitalizacijo ter visoko avtomatiziranim in računalniško vodenim procesom proizvodnje konstantno zagotavljamo visok nivo kakovosti.
Krkina razvojna moč je splet jasnih strategij, razvojnih usmeritev in predanosti skupnim vrednotam: hitrosti in fleksibilnosti, partnerstvu in zaupanju, kreativnosti in učinkovitosti. Verjamemo v moč znanja, dela in sodelovanja. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, in nenehnega učenja. Našim sodelavcem zagotavljamo zanimive delovne izzive, optimalne delovne razmere, nadgrajevanje veščin in kompetenc ter karierni razvoj.
Trajnostni razvoj je ena od naših temeljnih usmeritev. Vodi nas pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, vlaganju v tehnologijo in zaposlene ter pri skrbi za varno, zdravo, spodbudno in prijetno delovno okolje, pri sodelovanju s poslovnimi partnerji, dobavitelji, z znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, različnimi nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami. V skrbi za zdravo družbo ter lepšo in kakovostnejšo prihodnost spodbujamo številne dejavnosti, s katerimi omogočamo razvoj družbenega okolja ter ohranitev narave za sedanje in prihodnje generacije.

Pripravljen za novo priložnost?

Preberi več o naši misiji in se prepričaj, da smo pravo podjetje zate.
Preberi si več