Kdo smo?

Delovanje Nacionalnega inštituta za biologijo je močno vpeto v slovenski in svetovni znanstveni prostor, saj se povezujemo in sodelujemo z raziskovalnimi ustanovami z vseh koncev sveta. Še zlasti čvrsto smo povezani z različnimi ustanovami v Evropski uniji. Izvajamo tako temeljne kot uporabne biološke raziskave, pri čemer gre za tesno prepletanje s kemijo, fiziko, agronomijo, medicino, računalništvom in še drugimi naravoslovnimi vedami.
Inštitut izvaja široko paleto med seboj prepletajočih in dopolnjujočih se raziskav. Raziskujemo biologijo virusov, bakterij, rastlin, živali in človeka. Izvajamo raziskovalno delo na področju bioloških znanosti – molekularne biologije, sistemske biologije, ekologije in varstva okolja. Ekološke raziskave obsegajo sladkovodne, kopenske in morske ekosisteme, naše aplikativne raziskave pa so namenjene uporabi v biotehnologiji in biomedicini.
NIB
NIB2
Screenshot 2023-06-10 183843
NIB3
Pomemben del našega delovanja je svetovanje strokovnim službam, slovenskim organom javne uprave, prav tako tudi pripravljamo analize in ekspertize, ki omogočajo sprejemanje politik na različnih področjih kmetijstva, okolja, zdravstva, infrastrukture in obrambe. Sodelujemo s podjetniškim sektorjem, še zlasti s farmacevtskimi, prehrambnimi, biotehnološko in okoljsko usmerjenimi podjetji. Skrbimo tudi za izobraževanje mladih raziskovalcev, zato je v naše delovanje stalno vključeno usposabljanje več deset doktorandov. Omeniti velja našo biološko knjižnico, ki že desetletja zbira in hrani pomembne dokumente iz bioloških znanosti.

Pripravljen za novo priložnost?

Preberi več o naši misiji in se prepričaj, da smo pravo podjetje zate.
Preberi si več